Διοίκηση / Επιτροπές

Διευθύντρια ΠΜΣ:
Ελένη Καραντζόλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Γλωσσολογίας

Συντονιστική επιτροπή (& Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών):

 1. Ευαγγελία Βλάχου
 2. Ιωάννης Γαλαντόμος
 3. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου
 4. Ελένη Καραντζόλα
 5. Γιώργος Κοτζόγλου
 6. Καλομοίρα Νικολού
 7. Αικατερίνη Φραντζή

Επιτροπή επιλογής εξωτερικών συνεργατών:

 1. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου
 2. Ελένη Καραντζόλα
 3. Αικατερίνη Φραντζή

αναπληρωματικά μέλη

 1. Ευαγγελία Βλάχου
 2. Ιωάννης Γαλαντόμος
 3. Καλομοίρα Νικολού

Γραμματειακή υποστήριξη ΠΜΣ:
Πατρίσια Οίκουτα-Μάζζα

Τεχνική υποστήριξη ΠΜΣ:
Βασίλης Χατζηστρατής