Δίδακτρα

Τα δίδακτρα φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 2.800€.
Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

  • ποσό 1.000€ κατά την εγγραφή
  • ποσό 900€ με την έναρξη του Β΄ εξαμήνου (εαρινού)
  • ποσό 900€ με την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου (χειμερινού)