Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Γλωσσολογίας» απαρτίζεται από:

  • μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Γλωσσολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
  • μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
  • μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Στις διαλέξεις συμμετέχουν επίσης:

  • διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες
  • ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

Οι διδάσκοντες/ουσες που έχουν την ευθύνη των μαθημάτων του ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα/Ιδιότητα Υπεύθυνος/η για το μάθημα Email
Ευαγγελία Βλάχου Επίκουρη καθηγήτρια ΤΜΣ Τυπολογία και θέματα σημασιοσύνταξης vlachou (at) rhodes.aegean.gr
Ζωή Γαβριηλίδου Καθηγήτρια ΔΠΘ Λεξικογραφία z.gavriilidou (at) aegean.gr
Ιωάννης Γαλαντόμος Λέκτορας ΤΜΣ Διδασκαλία Γ2/ΞΓ και Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Πολιτικές Γραμματισμού και Εκπαίδευση Ενηλίκων galantomos (at) aegean.gr
Μαριάνθη Γεωργαλλίδου Επίκουρη καθηγήτρια ΤΜΣ Κείμενα και ταυτότητες georgalidou (at) rhodes.aegean.gr
Ευάγγελος Ιντζίδης Δρ, Εκπαιδευτικός Α/θμίας εκπαίδευσης Πολιτικές Γραμματισμού και Εκπαίδευση Ενηλίκων e.intzidis (at) aegean.gr
Matthias Kappler Αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Βενετίας Γλωσσικές επαφές της τουρκικής m.kappler (at) aegean.gr
Ελένη Καραντζόλα Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΜΣ Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός προγραμματισμός & Ζητήματα εβραϊκής γλώσσας karantzola (at) rhodes.aegean.gr
Πέτρος Καρατσαρέας Lecturer, University of Westminster, UK Γλωσσικές επαφές της τουρκικής  p.karatsareas (at) aegean.gr
Γιώργος Κοτζόγλου Επίκουρος καθηγητής ΤΜΣ Γραμματικές και γραμματικά φαινόμενα των γλωσσών της Μεσογείου gkotz (at) rhodes.aegean.gr
Καλομοίρα Νικολού Λέκτορας ΤΜΣ Διαλεκτικές ποικιλίες και μορφοφωνολογικά φαινόμενα nikolou (at) rhodes.aegean.gr
Αικατερίνη Φραντζή Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΜΣ Επεξεργασία και εφαρμογές σωμάτων κειμένων frantzi (at) rhodes.aegean.gr