Μαθήματα

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS.

Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τριών υποχρεωτικών και δύο κατ΄ επιλογήν (σε σύνολο τριών προσφερομένων ανά εξάμηνο) μαθημάτων. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι πιστωτικές μονάδες (ECTS). To Γ΄ εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 ECTS).

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται:

  • υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ
  • επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα
  • εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική-ορισμένες διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών γίνονται στην αγγλική.
Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο)
Υποχρεωτικά
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος Π.Μ. (ECTS) Περίγραμμα μαθήματος
Υ-1 Γραμματικές και γραμματικά φαινόμενα των γλωσσών της Μεσογείου 6 Περίγραμμα μαθήματος 
Υ-2 Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας και Εκπαιδευτική τεχνολογία 6 Περίγραμμα μαθήματος 
Υ-3 Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός προγραμματισμός 6
Μαθήματα επιλογής (2 από τα 3)
Ε-1 Γλωσσικές επαφές της τουρκικής 6 Περίγραμμα μαθήματος 
Ε-2 Τυπολογία και θέματα σημασιοσύνταξης 6
Ε-3 Λεξικογραφία 6

 

Β΄ εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο)
Υποχρεωτικά
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος Π.Μ. (ECTS) Περίγραμμα μαθήματος
Υ-4 Κείμενα και ταυτότητες 6
Υ-5 Επεξεργασία και εφαρμογές σωμάτων κειμένων 6 Περίγραμμα μαθήματος
Υ-6 Διαλεκτικές ποικιλίες και μορφοφωνολογικά φαινόμενα 6
Μαθήματα επιλογής (2 από τα 3)
Ε-4 Πολιτικές Γραμματισμού και Εκπαίδευση Ενηλίκων 6 Περίγραμμα μαθήματος 
Ε-5 Ζητήματα αραβικής γλώσσας 6
Ε-6 Ζητήματα εβραϊκής γλώσσας 6

 

Γ΄ εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο)
Συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής Π.Μ. (ECTS)
30